Chcete-li se dozvědět něco více o naší družince, prohlédněte si tyto webové stránky

Listopad 2016

Sobota plná kapříků

20. listopadu 2016 v 18:12 | Monkett |  Aktuality
V sobotu 12. 11. 2016 proběhlo v dopoledních hodinách předvánoční setkání dětí a jejich rodičů či prarodičů. Pod dohledem svých šikovných vychovatelek navštívili dvě kreativní dílny, kde tvořili na společné téma Kapři, ryby.... Kapr, jako jeden ze symbolů českých Vánoc, byl inspirací nejen při pečení a zdobení perníčků, ale i k vytvoření vánočního keramického svícnu. Cílem tohoto setkání bylo strávit netradičně společný volný čas dětí a dospělých. Dílo se všem moc povedlo, na dětech i dospělých byla vidět radost a chuť s jakou se pustili do tvorby. Všichni, kteří se setkání zúčastnili, si jistě z příjemně stráveného dopoledne odnesli krásný zážitek. Velké poděkování proto patří vychovatelkám ŠD Majce Přibylové, Lence Machajové, Lence Jamborové a Monice Kettnerové.Mateřské školy v keramické dílně

3. listopadu 2016 v 20:24 | Monkett |  Aktuality
Keramickou dílnu v naší škole v měsíci říjnu navštívilo několik skupin dětí z mateřských škol. Celkem 40 dětí z MŠ u Plavecké haly a z MŠ Pohádka vyráběly pod odborným vedením keramické muchomůrky. Děti předškolního věku se seznámily s prostředím keramické dílny, prohlédly si prostory naší školy a navštívily prvňáčky, se kterými strávily část hodiny, a tak si vyzkoušely, co je od září čeká. Tato akce se pro kladný ohlas ze strany předškoláků i pedagogů z MŠ opakuje již několikátý podzim. Výrobky, které děti vytvořily, vypálíme, naglazujeme a do konce listopadu doručíme do školek. Na realizaci akce se podílely vychovatelky školní družiny M. Přibylová, M. Kettnerová, L. Jamborová a L. Machajová, která provázela děti po škole. Všem děkuji za spolupráci.


Máme rádi les

3. listopadu 2016 v 20:17 | Monkett |  Aktuality
Pod tímto názvem se ve středu odpoledne 19. 10 2016 uskutečnila naučno-zábavná stezka, kterou pro děti připravily vychovatelky školní družiny. 82 dětí rozdělených do družstev obcházelo 17 stanovišť a změřilo své znalosti v otázkách týkajících se hlavně hub, zvířat, rostlin, lesních plodů a života lesa. Díky pěknému počasí se soutěž mohla uskutečnit na školním hřišti. Po vyhodnocení čeká na vítěze sladká odměna.