Chcete-li se dozvědět něco více o naší družince, prohlédněte si tyto webové stránky

Září 2012

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD

5. září 2012 v 20:09 | Monkett |  Organizace školní družiny
Výše úplaty je stanovena dle směrnice č.3/2012 na 140,- na jedno dítě na měsíc ve školní družině.
Úplata je vybírána na celé pololetí školního roku, a to vždy do 30.9. na první pololetí a do 31.1. na druhé pololetí příslušného školního roku na účet školy č. 44838411/0100. Do zprávy pro příjemce se uvádí jméno,třída dítěte a zkratka ŠD.