Chcete-li se dozvědět něco více o naší družince, prohlédněte si tyto webové stránky

Řád školní družiny

15. října 2006 v 12:32 | Monkett |  Organizace školní družiny

Příloha č. 1 Směrnice č.3/2017 Školní řád

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Ústi nad Labem, Palachova 400/37

1. Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD)
ranní ŠD: 6.00 - 8.30 hod.
odpolední ŠD: 12.00 - 17.00 hod.
2. Školní družina je určena žákům prvního stupně do naplnění kapacity 114 dětí.
3. Umístění žáků ve školní družině není nárokové, o zařazení rozhoduje ředitel školy.
4. Žáka přihlašují do ŠD rodiče na základě vyplněné přihlášky do ŠD, v němž stanoví délku pobytu a způsob odchodu dítěte. Odhlášení žáka probíhá po dohodě s hlavní vychovatelkou písemně.
5. Platba za pobyt v ŠD se vybírá za celé pololetí školního roku (5 měsíců) v souladu s ustanovením § 123 odst. 3 zákona č.561/2004 (školský zákon) a vnitřní směrnice organizace o výši úplaty za vzdělávání a školské služby rodičům ve školní družině. Platba bude vrácena pouze v souladu se zněním vnitřní směrnice školy pro vybírání úplaty za vzdělávání a školské služby rodičům ve ŠD.
6. Vyloučení žáka ze ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Vykonává je ředitel podle správních předpisů.
7. Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD, přicházejí, odcházejí, nebo jsou vyzvedáváni ze ŠD na základě písemné přihlášky. Děti ze ŠD se uvolňují na základě písemné omluvenky, v žádném případě ne na základě telefonického rozhovoru. Ráno předávají rodiče osobně žáky vychovatelkám. Po skončení ranní družiny odvádějí děti do jednotlivých tříd vychovatelky. Po vyučování přivedou děti do ŠD učitelky jednotlivých tříd a do doby předání za ně zodpovídají. Vedoucí zájmových kroužků si děti vyzvedávají ve ŠD a po skončení kroužku je zase osobně předají vychovatelce ve školní družině.
8. V době od 14.00 do 15.00 hod.jsou žáci na vycházce, hřišti nebo mají zájmové kroužky, vzhledem k bezpečnosti a narušení činnosti nedoporučujeme v této době rodičům žáky vyzvedávat ze ŠD.
9. Žáci ve ŠD dodržují bezpečnostní, protipožární předpisy a další nařízení svých vychovatelů. Chrání zdraví své a svých spolužáků. Na začátku školního roku jsou žáci prokazatelně seznámeni s řády ŠD, školní jídelny. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření nebo přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně,telefonicky nebo ústně. Náhlá nemoc, nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky.
10. Jakmile žák přijde do družiny, nesmí ji bez povolení vychovatelky opustit.
11. Žák šetří zařízení družiny. Pečuje všude o čistotu a zachovává stanovený pořádek. Po hře odevzdá všechny hračky složené a úplné vychovatelce. Nalezené věci žák vždy ohlásí.
12. Škola zařizuje pitný režim v dopoledních hodinách, ŠD zajistí pitný režim po dohodě s rodiči žáků.
13. ŠD využívá ke své zájmové a rekreační činnosti i jiné školní prostory, tělocvičny, školní hřiště a keramickou dílnu. Vždy po dohodě s ředitelem školy.
14. Vychovatelka ŠD zodpovídá za svěřené žáky a organizuje jejich činnost tak, aby odpovídala duševnímu i tělesnému vývoji žáků. V 14.00 hod. začíná činnost zájmových kroužků, proto se stanovená oddělení spojují a vychovatelka daného oddělení přebírá zodpovědnost za děti jí předané.
15. Žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce, mohou být umístěni do ŠD např. při dělených hodinách nebo před odpoledním vyučováním, pouze na základě souhlasu rodičů a nepřekročí-li počet dětí v oddělení stanovený limit. Účast těchto žáků je zaznamenávána v Docházkovém sešitě.
16. Vychovatelky ŠD se zúčastňují rodičovských schůzek, kde na přání rodičů předávají informace o činnosti ŠD.
17. V případě absence vychovatelky, nebo z jiných závažných důvodů mohou být oddělení ŠD spojena, pouze však v případě, nepřekročí-li počet dětí stanovený limit.
18. Provoz ve ŠD je do 17 hodin. V případě, že zákonný zástupce nevyzvedne dítě nejpozději v 17. 15 hodin, informují vychovatelky ŠD vedení školy. Vedení školy pak může tuto skutečnost oznámit Městské policii.
19. Vzhledem k bezpečnosti se zájmové kroužky ve ŠD naplňují do maximálního počtu 17 žáků.
Bc. Monika Kettnerová
vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr.Marek Plch
ředitel školy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama